அந்தரங்க லீலைகளும்,அவசர ரிஷப்ஷனும்! கோபாலின் கூலிப்படையுடன் ஒரு சந்திப்பு..!!

 

  • கொலை கூட ஒரு கலைபோலவே எங்களுக்கு  பயிற்றுவிக்கப்பட்டது ..
  • 24 மணி நேரமும் நாங்கள் போதையிலேயே திளைக்க அவர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்ட்து..
  • பரபரப்பான செய்திக்காக அரசின் தலைமை அலுவலக ஒற்றர்களுக்கு பெண்களை கூட்டி கொடுப்பதற்காகவே ஒரு குழு இயங்குகிறது..koolipadai
  • அம்பத்தூருக்கும், பாடிக்கும் நடுவிலே கையகப்படுத்திய ஒரு ஏக்கர் நிலத்திற்காக நாங்கள் செய்த்ததெல்லாம் என்ன..?
  • கோபால்  மகளின் நேரடி ரிஷப்சனில் நீடிக்கும் மர்மம் என்ன?

நெஞ்சை பதறவைக்கும் நிகழ்வுகளை….மனம் திருந்திய கூலிப்படை  ஒருவர் விவரிக்கிறார்..விரைவில்…

One thought on “அந்தரங்க லீலைகளும்,அவசர ரிஷப்ஷனும்! கோபாலின் கூலிப்படையுடன் ஒரு சந்திப்பு..!!

  1. Pingback: அந்தரங்க லீலைகளும்,அவசர ரிஷப்ஷனும்! கோபாலின் கூலிப்படையுடன் ஒரு சந்திப்பு..!! | THADAISEY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s