அந்தரங்க லீலைகளும்,அவசர ரிஷப்ஷனும்! கோபாலின் கூலிப்படையுடன் ஒரு சந்திப்பு..!!

கொலை கூட ஒரு கலைபோலவே எங்களுக்கு  பயிற்றுவிக்கப்பட்டது .. 24 மணி நேரமும் நாங்கள் போதையிலேயே திளைக்க அவர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்ட்து.. பரபரப்பான செய்திக்காக அரசின் தலைமை அலுவலக ஒற்றர்களுக்கு பெ…

Source: அந்தரங்க லீலைகளும்,அவசர ரிஷப்ஷனும்! கோபாலின் கூலிப்படையுடன் ஒரு சந்திப்பு..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s