ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வைத்தவர்கள் மக்கள் அல்ல ஜெ.’வை ஜெயிக்க வைத்த குடிகாரர்கள்…! -நக்கீரன் ஆசிரியரா இல்லை ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s